Journal of Diplomatic and Social Studies

Recenzovaný časopis / Peer-reviewed Journal // ISSN 2570-9852 (tištěná verze/print) / ISSN 2570-9844 (on-line)

Nakladatelé mohou zasílat nabídky nebo recenzní výtisky do redakce JDSS. Uveřejněnou recenzi po otištění zasíláme na adresu nakladatele.