Journal of Diplomatic and Social Studies

vychází od roku 2018. Cílem vědeckého recenzovaného časopisu Journal of Diplomatic and Social Studies (JDSS) je uveřejňovat původní texty domácích i zahraničních autorů věnované nejrůznějším společenskovědním oblastem, s důrazem zejména na témata z mezinárodních vztahů a diplomacie, politických věd, moderních dějin, veřejné správy, Evropských studií, mediálních, komunikačních a kulturálních studií. Zároveň časopis přináší aktuální recenze nedávno publikované odborné literatury vydávané v ČR i v zahraničí. Důraz je také kladen na hodnocení vědeckých aktivit, společenských akcí a široké spektrum dalších aktivit, zajímavých pro vědeckou komunitu. Obsah předkládaného časopisu má ambici vycházet vstříc potřebám výzkumných pracovníků, učitelů, studentů, aktivistů, politiků a dalších kvalifikovaných autorů a vysokoškolských pracovníků, avšak nezapomíná ani na zájmy veřejnosti - zveřejňované články mohou také sloužit ve prospěch těch, kterým jsou blízká výše zmíněná výzkumn témata. Bližší informace o publikování příspěvků v časopise najdete v sekci Pro autory.

Vydavatelem časopisu Journal of Diplomatic and Social Studies je Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. Ročně vycházejí dvě čísla (červen a listopad). Příspěvky jsou přijímány a publikovány v češtině, slovenštině a angličtině. Příspěvky procházejí dvojitým anonymním recenzním řízením.

Texty publikované v tomto časopise podléhají licencí Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License.